NYHETER & PRESS (2017)

Sammanställning 2017

Bayn Europes pressmeddelanden och nyhetsmeddelanden – 2017. Alla publicerade press- och nyhetsmeddelanden återfinns här som PDF-dokument.[…]

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Fjärde kvartalet 2016 Intäkter 902 (903) TSEK Rörelseresultat -2 313 (-1 115) TSEK Resultat efter skatt[…]

Arkiv