Pressreleaser

Sammanställning 2017

Bayn Europes pressmeddelanden och nyhetsmeddelanden – 2017. Alla publicerade press- och nyhetsmeddelanden återfinns här som PDF-dokument.[…]

NYEMISSIONEN REGISTRERAD

Bayn Europe AB genomförde i maj en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,6 MSEK före emissionskostnader, vilka[…]

ÅRSREDOVISNING 2015

PRESSMEDDELANDE: Bayn Europe AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2015. I årsredovisningen berättar VD Lucy[…]

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 903 (396)TSEK Rörelseresultat -995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt -904 (-1 124)TSEK[…]

ÅRSREDOVISNING 2014

Bayn Europe AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2014. I årsredovisningen konstaterar VD Lucy Dahlgren[…]

Kategorier

Arkiv