Analyst Group: Aktieanalys på Bayn – Produkter som ligger rätt i tiden

DETTA ÄR EN EXTERNA ANALYS AV ANALYST GROUP:

Bayn Europe är en svensk utvecklare och producent av sockerersättande produkter från naturliga källor, som bedriver forskning och utveckling i sitt innovationscentrum, Bayn Studio, i Gävle. Bolaget har historiskt aldrig visat positivt resultat, men har senaste åren haft en stark omsättningstillväxt. På rullande 12 månader har Bolaget en omsättningstillväxt på över 80 %, och Bayns förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget har en produkt som ligger helt rätt i tiden och då Bolagets ledning har renodlat organisationen kraftigt under de två senaste åren. För helåret 2019 estimerar Analyst Group därför en omsättningstillväxt om ca 95,8 %, och för helåret 2020 förväntas försäljningen öka kraftigt, omsättningen estimeras därför stiga med 97,5 %. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 6,5x för 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 2,62 kr i ett Base scenario.

För fullständig aktieanalys läs här

 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: om Analyst Group.

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Bayn Europe. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Kategorier

Arkiv