BAYN ÄNTRAR DEN KINESISKA MARKNADEN FÖR SOCKERREDUCERING MED LANSERING AV BOLAGETS WEBSIDA I KINA

Bayn tillkännager lanseringen av Bolagets websida för den kinesiska marknaden. Allt material är översatt till kinesiska och websidan ligger på en kinesisk server tillgänglig för hela territoriet. http://bayneurope.cn/

Kina utgör en enorm marknad för sockerreducering. Enligt Världshälsoorganisationen WHO lider 120 miljoner kineser av diabetes och man har kraftigt ökande problem med barnfetma.

”Bayn har under de senaste åren byggt en pipeline in till den kinesiska marknaden med lämpliga partners. Att komma in på den kinesiska marknaden är en komplex uppgift med dess skillnader i företagskultur och livsmedelsbestämmelser. Sockerreduktion handlar inte bara om att sälja en produkt eller en lösning. Det handlar om hela konceptet där företagskulturen och vårt erbjudande måste översättas och kommuniceras för den kinesiska marknaden. Vi känner tillförsikt med vår långsiktiga strategi inför vår satsning i Kina, där etablering av webbsidan som ett fönster och kommunikationsplattform är ett viktigt steg”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe.

Kategorier

Arkiv