BAYN EUROPE AB HAR MOTTAGIT EN ORDER FRÅN BARENTZ I STORBRITANNIEN

Bayn Europe AB har under sommaren mottagit en testorder på Navia från Barentz i Storbritanien för leverans till kund i restaurangbranschen. Denna order har nu följts upp med en ytterligare order och vi för diskussioner om mer kontinuerliga leveranser framgent.

Kunden har testat vår produkt, bestämt sig för att fortsätta använda den och ökat beställningarna. Det ser vi som en bra bekräftelse på att vi är rätt positionerade på marknaden.

”Det rör sig ännu om små volymer men man ska komma ihåg att bara 100 kg av vår produkt ersätter upp till 30 ton socker. Det är alltid glädjande att se fler branscher ta steget mot sockerreducering men det är framför allt viktigt för oss med denna etablering på den brittiska marknaden. Storbritannien har beslutat införa en sockerskatt under 2018 och är en av Europas största marknader”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Kategorier

Arkiv