BAYN EUROPE HAR BESLUTAT ATT BOLAGISERA SAMT DÄREFTER GENOMFÖRA EN SPIN-OFF PÅ VARUMÄRKET TAKK!®, ETT AFFÄRSKONCEPT FOKUSERAT PÅ KONSUMENTSEGMENTET INOM SOCKERREDUCERING AV LIVSMEDEL.

Bayn Europe stärker ytterligare sin position på marknaden för sockerreducering genom sitt beslut att bredda sitt fokus på konsumentsegmentet med sitt koncept takk!®. Konceptet takk!® kommer att fokusera på konceptbutiker for sockerreducering, med provkök, svenskt kafé och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter. De kommer att vara öppna för allmänheten, både i Sverige och Kina.

Efter att ha uppmärksammat ett ökat behov hos konsumenter av sockerreducerade produktval, öppnade Bayn 2016 sin konceptbutik i Sverige för allmänheten. Med bevisat konsumentintresse går Bayn vidare med sin planerade marknadsexpansion i Kina och öppnandet av fler konceptbutiker. Konceptbutikerna, under namnet takk!®, kommer att marknadsföra och sälja provkök, fika och konsumentprodukter utan tillsatt socker. Butikerna kommer också att demonstrera och sälja sockerreducerade produkter av andra märken och hälsosamma ingrediensalternativ för sockerreducering.

”Bayn’s strategiska beslut att börja rikta sig mot konsumentsegmentet med takk!® har varit ett projekt de senaste fyra åren. Vi har helt klart tydligt bevis för att konceptet fungerar för att utforska den här affärsmöjligheten”, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn. ”Sockerreducering är en konsumentdriven marknad, och vi vet att den här unika sockerreducerade affärsplattformen tillhandahåller ett godare och hälsosammare val för konsumenterna.”

Kategorier

Arkiv