EU-KOMMISSIONEN GER BAYN EUROPES SUGARREDUCED DIGITALA PLATTFORM KVALITETSSTÄMPELN ”SEAL OF EXCELLENCE”

Bayn Europes digitala plattform for sockerreduktion har fått EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för Horizon 2020. Den föreslagna digitala plattformen har som syfte att underlätta för livsmedelsproducenters R&D och påskynda marknadsintroduktionen för sockerreducerade produkter. Bayn Europe mottog ett anslag om 500 000 SEK från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att vidare utveckla och utvärdera projektet.

Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram hittills, ämnat att säkra Europas globala konkurrenskraft. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation. I november 2017 la Bayn Europe fram ett förslag till Horizon 2020 för ämnet ”Accelerating market introduction of ICT (Information Communication Technology) solutions for Health, Well-being and Ageing Well”. Efter en utvärdering av en internationell panel av opartiska experter klassades förslaget som ett hög-kvalitativt projekt. Den digitala plattformen SugarReduced klarade Horizon 2020s kriterier för spetskompetens, påverkan, och kvalitet och effektiv implementering.

”Vi är glada att vårt innovationsförslag godkändes av EU-kommissionen. Den föreslagna plattformen kommer att fungera som ett kraftfullt verktyg för affärsverksamheter och som en teknisk plattform för effektiv sockerreducering i Europa och världen”, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn Europe. ”Idag möter sockerreducering motstånd i värdekedjan för livsmedelstillverkning. Plattformen kommer att underlätta för dynamiska förändringar på marknaden genom att stötta livsmedelstillverkare med ny produktutveckling med mindre socker, och samtidigt hjälpa dem att undvika osäkerheter och risker. Vårt mål är att göra sockerreducering till en hållbar affärsstrategi så att fler livsmedelstillverkare skiftar sitt fokus till hälsosammare alternativ. Vi är mycket glada att många företag redan visat intresse för plattformen och officiellt visat sitt stöd för vårt förslag.”

Den digitala plattformen SugarReduced kommer att fungera genom en abonnemangsbaserad affärsmodell och vara en plattform för produktförsäljning. Bayn Europe kommer nu att påbörja en genomförbarhetsstudie och intervjua olika IT- och marknadsparter. Studien kommer att vara klar i slutet av april 2018.

Kategorier

Arkiv