Rättelse till pressmeddelande om Bayn Europe ABs årsredovisning

Bayn meddelar härmed att pressmeddelandet om årsredovisningen gick ut med felhänvisning till MAR.

Kategorier

Arkiv