SVENSK AKADEMISK UNDERSÖKNING VISAR HÖG KONSUMENTACCEPTANS FÖR KAKA UTAN TILLSATT SOCKER.

En grupp studenter vid Institutionen för Kostvetenskap vid Uppsala Universitet har utfört en sensorisk undersökning om konsumentacceptans av bovetekakor med socker jämfört med bovetekakor utan tillsatt socker. Sockerersättningslösningen tillhandahölls av Bayn Europe AB.

En konsumentundersökning med 120 deltagande konsumenter visade att acceptansen av båda kakor var hög. Resultatet visade också att acceptansen var ännu högre när information gavs om kakans hälsofördelar, än när ingen information gavs. Slutsatsen blev att acceptansen för båda kakorna var lika stor, därför kan kakorna med fördel bakas utan tillsatt socker.

”Bayn möter ofta motstånd från livsmedelsproducenter när det gäller att lansera en produkt utan tillsatt socker. En av de största orsakerna till detta motstånd till förändring är oron att kundacceptansen av produkten går förlorad. Vi är mycket glada att den här akademiska undersökningen har bevisat att acceptansen kan vara lika hög för en produkt utan tillsatt socker”, säger Lucy Dahlgren, VD på Bayn Europe. ”Vi hoppas att den här undersökningen kan övertyga våra kunder om att lansera produkter utan tillsatt socker, med vår sockerersättningslösning.”

”Socker spelar en multifunktionell roll i bakning och påverkar strukturen, konsistensen och sötman, såväl som andra faktorer. Att ersätta socker i bageriprodukter medan man behåller samma konsistens, sötma och färg är en stor utmaning. Bayns sockerersättning tillhandahåller en integrerad lösning baserad på en optimal sammansättning av olika fibrer och polyoler för att nå önskade fysiokemiska egenskaper inom en rad olika tillämpningar inom bageriprodukter”, säger Dr. Roger Aidoo, chef för R&D på Bayn.

Kategorier

Arkiv