ÅRSREDOVISNING 2014

Bayn Europe AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2014.

I årsredovisningen konstaterar VD Lucy Dahlgren att företaget utvecklas stadigt och har följt den för 2014 lagda planen, där börsintroduktionen, utvecklingen av nya produktlinjer samt rekryteringen av nya resurser inom FoU och försäljning varit de viktigaste stegen. Årsredovisningen finns nu i sin helhet tillgänglig på företagets webbplats www.bayn.se under Finansiella rapporter.

För mer information se www.bayn.se eller kontakta
Lucy Dahlgren, VD, tel 0737-38 67 52, e-mail ld@bayn.se

Kategorier

Arkiv