ÅRSREDOVISNING 2018 for Bayn Europe AB

Bayn Europe AB har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2018.

I årsredovisningen berättar VD Patrik Edström att under 2018 tog försäljningen av EUREBA® fart på riktigt. EUREBA® presenterades för uppåt hundra livsmedelsproducenter och Bayn har tydliga förhoppningar om ökande volymer mellan nu och första kvartalet 2020. Produktionen av de produkter som Bayn säljer regelbundet har skalats upp. Marknadsavdelningen har förstärkts och antalet distributörer har utökats.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på www.bayneurope.com under Investors/Finansiella rapporter.

 

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se
För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 10.00 CET.

Kategorier

Arkiv