Bayn Europe AB förvärvar Pändy Foods AB

Bayn Europe AB förvärvar Pändy Foods AB och fusionerar verksamheterna för att bygga en ledande Food Tech koncern.

Bayn Europe AB (”Bayn”) och Pändy Foods AB (”Pändy”) har ingått ett Letter of Intent om att Bayn skall förvärva Pändy med intentionen att skapa en snabbväxande och stark internationell Food Tech koncern. Tillsammans har bolagen en unik marknadsposition inom teknologi och utveckling av råvaror och produktion för att skapa nästa generations sockerreducerade- och hälsosamma livsmedelsprodukter. Bayns ägarandel kommer att utgöra cirka 51 % av det kombinerade värdet av koncernen. Förvärvet kommer att finansieras främst genom utgivning av nya aktier.

Pändy är ett ungt och innovativt produktions-teknologibolag som producerar, säljer och marknadsför produkter under det egna varumärket Pändy. Under 2019 omsatte bolaget ca 11.6 MSEK och förväntas ha en kraftig tillväxt under 2020. I december på Fitnessfestivalen genomfördes en succé-lansering av den nya varumärkesprofilen ”Everyday Snack, Monday To Sunday” där flera av de produkter som Bayn och Pändy tagit fram stod i fokus.

Pändy har ett erfaret produkt-innovationsteam och hög kunskap inom produktionsteknik och produktanpassning samt en historik om att snabbt etablera innovativa produkter på flera marknader. Bayn har samtidigt en unik kompetens inom sötning med växtbaserade ingredienser och en stark råvaruteknologi.

Tillsammans kompletterar företagen varandra väl med en utökad teknologihöjd och förstärkt position som råvaru- och produktleverantör. Genom att täcka hela värdekedjan i FMCG kommer gruppen fokusera på effektiva helhetstester och lansering av nya innovationer samt ha de nödvändiga förutsättningar som krävs för att snabbt etablera nya råvaror och produkter på marknaden.

Genom att gruppen kommer att vara aktivt inom flera vertikaler av värdekedjan ökar även riskspridningen och skapar gynnsamma förutsättningar för ytterligare förvärv. I fusionen finns även flera synergieffekter genom konsolidering och som bidrar till en effektivare organisation och goda förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet.

Vi ser en mycket spännande affärsmöjlighet i att Bayn förvärvar oss och den Food Tech koncern som vi tillsammans ska bygga. Utvecklingen i marknaden är snabb och vi blir idag kontinuerligt kontaktade av stora aktörer som vill samarbeta med oss och köpa den teknologi och produktion med den produktportfölj som vi tillhandahåller. Tillsammans med teamet på Bayn ser vi goda möjligheter att växa betydligt snabbare och agera på inkommande förfrågningar samt skapa en ledande företagsgrupp för framtidens hälsosamma livsmedel och sockerreducerade produkter. – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB.

Vi har nu samarbetat med Pändy under en tid, där vi uppmärksammat de tydliga synergieffekterna samt de möjligheter som vi skulle utgöra som en enad företagsgrupp. Bolagen kompletterar varandra mycket väl, både organisatoriskt, fundamentalt och visionärt. Vi ser detta som ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Tillsammans blir vi en helhetsleverantör från ax till limpa för råvaror till färdig konsument-produkt. Vi är redan långt gångna i processen kring lansering av flera nya produkter, där Pändy framgent blir ett föredömligt kvitto mot andra varumärken på att produkten fungerar hela vägen ut till slutkonsument. – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB.

Det är styrelsernas bedömning att man tillsammans kommer att kunna ta tillvara synergierna på ett mycket effektivt sätt och skapa rätt förutsättningar för att bygga en marknadsledande koncern inom Food Tech.

Förvärvet av Pändy Foods AB är föremål för sedvanlig due diligence-process och villkorat av stämmobeslut i Bayn innan ett bindande avtal träffas mellan parterna. Processen påbörjas omgående och beräknas vara avslutad under januari månad. Därefter signeras ett slutligt avtal innefattande förvärvsvillkoren och där förvärvet planeras vara genomfört under första kvartalet 2020.

Mer information om förvärvet och villkoren för detsamma kommer att meddelas så snart ett slutligt avtal är signerat.

Styrelseordförande & VD Pändy Foods AB
Styrelseordförande och VD Bayn Europe AB (publ)

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl 15.20 CET.

 

Kategorier

Arkiv