Bayn Europe AB inleder teckningsperiod i IPO-emission med planerad listning på First North

PRESSMEDDELANDE – Bayn Europe AB (publ), som är ledande inom att utveckla, marknadsföra och sälja naturliga och kalorifria sötningsmedel och lösningar baserade på Reb A, extraherat från steviablad, inleder nu teckningsperioden i en till hälften garanterad nyemission på 10 miljoner kronor (motsvarande ca 833 000 aktier) inför en planerad listning på Nasdaq OMX First North i november 2014. De nyemitterade aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige.

“Bayn har tillförts ca 9 Mkr under de senaste fem åren, vilka har använts till att bygga upp strukturer för kvalitetssäkring, förstärkt organisation, forskning och utveckling av steviasubstanser, affärsutveckling och utveckling av partneravtal”, säger Lucy Dahlgren, VD Bayn. ”Vi söker nu ytterligare kapital för fortsatt kommersialisering, utveckling av steviasubstanser, utveckling av kundrelationer och försäljning i ett läge när förutsättningarna för fortsatt marknadsgenomslag redan finns på plats.”

Bolaget har varit verksamt sedan 2009 och är idag en etablerad aktör inom kvalitativa industriella metoder för minskning av sockeranvändandet och för att ersätta artificiella sötningsmedel i mat och dryck. Stevia är en ört med ursprung i Sydamerika där den använts sedan urminnes tider för sötning av bland annat te. Stevia är helt fritt från kalorier och har ett naturligt ursprung, vilket gör det till ett utmärkt naturligt alternativ till socker i en värld där diabetes samt fetma utmynnat i stora hälso- och samhällsproblem med höga samhällsekonomiska kostnader.

Det som driver marknaden är framförallt global ökning av övervikt och diabetes som resulterar i ökade sjukvårdskostnader. Matproducenter söker därför aktivt efter hälsosammare ingredienser i sina produkter, utan de risker som finns i artificiella sötningsmedel. Därtill är sockerpriset på en hög nivå, vilket gynnar produkter med högre sötmainnehåll, som t.ex. stevia.

Bayns ledning och styrelse har under våren arbetat fram utökade planer och mål för såväl produktutveckling som försäljning och finansiering, för att säkerställa en optimal väg till ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperiod pågår mellan 22 september – 13 oktober.
G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.bayn.se, samt via www.gwkapital.se.

För mer information kontakta
Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB, tel +46 (0)73 73 86 752, e-mail ld@bayn.se

Kategorier

Arkiv