Bayn Europe AB (publ) byter Certified Adviser

Bayn Europe AB informerar härmed om att bolaget beslutat att byta Certified Adviser.

Bayn Europe informerar om att bolaget har beslutat att byta Certified Adviser, från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB.

Bytet till ny Certified Adviser träder i kraft från och med 1 december 2019.

Kategorier

Arkiv