BAYN EUROPE ABS STYRELSE HAR UTSETT PATRIK EDSTRÖM TILL NY VD FRÅN OCH MED 1 APRIL 2018

Styrelsen för Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av ledande och hälsosamma sockerreduceringslösningar för livsmedelsindustrin, har utsett Patrik Edström till ny VD för bolaget från och med 1 april 2018. Han efterträder Lucy Dahlgren som förblir på bolaget och som kommer att nomineras till verkställande styrelseledamot vid årsstämman i maj. Lucy kommer fortsatt att ansvara för affärsutveckling i bolaget samt även för bolagets satsning mot konsumentledet via dotterbolaget Bayn takk!.

”Patrik Edström har en mycket bred erfarenhet från höga positioner inom livsmedels- och kemikalieindustrin, och har en god förståelse för marknaden. Jag är säker på att han är den rätte att leda Bayns kärnverksamhet och försäljning i framtiden”, säger Lucy Dahlgren. ”Sockerreducering är en konsumentdriven marknad, och jag är glad att få ansvara för affärs- och projektutveckling närmare marknaden.”

Patrik Edström har varit COO för Bayn Europe sedan oktober 2017 och har spelat en viktig roll i företagets expansion på den kinesiska marknaden så väl som utvecklandet av nyckelkunder. Hans tidigare erfarenheter inkluderar roller som verkställande director för R2 Group Sweden AB och partner på Covrt Advisors. Patrik har omfattande internationell erfarenhet från organisationer i Europa, amerikanska kontinenten och Asien.

”Bayn har framgångsrikt byggt en solid bas för tekniska lösningar för sockerreducering och har löst både smak- och konsistensproblemen. Men livsmedelstillverkare visar fortfarande motstånd eftersom de ser en risk med sockerreducerade lösningar. Det är därför som Bayns fokus nu måste ligga på marknadens behov. Jag känner ödmjukhet inför möjligheten att få leda Bayns B2B framöver, och jag tror på styrelsens beslut att börja rikta sig mot konsumentsegmentet med varumärket takk!®. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Lucy Dahlgren och alla på Bayn när vi går in i detta nästa skede av företagets livscykel”, säger Patrik Edström, blivande VD på Bayn Europe AB.

Kategorier

Arkiv