BAYN EUROPE: LANSERAR TOTALLÖSNING FÖR SOCKERREDUCERING I LÄSKEDRYCKER

Bayn Europe, den ledande oberoende aktören inom sockerreducering, har tagit fram en helhetslösning för sockerreducering i läskedrycker. Nästa steg är att industrialisera lösningen för produkter med lanseringsplan i September 2017.

Läskedrycks-producenter har arbetat i många år för att reducera sockerinnehållet i sina produkter för att möta marknadens krav.

”Enligt statistik från Svenska Bryggerier låg läskkonsumtionen i Sverige år 2015 på 93,6 liter läsk per person. Läsk innehåller ungefär 10 % socker per liter vilket innebär att vi i Sverige konsumerar ungefär 100 000 ton socker per år, bara genom läsk. ” säger Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB.

Smak och munkänsla är de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till avseende sockerreducering i drycker. Hittills har det oftast krävts individuella lösningar för varje enskild dryck vilket har ökat både kostnaden och tiden för producenterna.

“Vi har under många år arbetat med och testat olika lösningar för läsk. Målet har varit att få fram en variant som passar för olika smaker. De konsumenter som deltagit i våra undersökningar har varit positiva, både avseende smakupplevelse och munkänsla. Tester har visat att lösningen kan användas till olika typer av läsk vilket ökar effektiviteten i produktionen samt underlättar för läskedrycks-producenter vid framtagandet av nya sockerreducerade produkter.” säger Lucy Dahlgren, VD

 

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 12.00 CET.

Kategorier

Arkiv