BAYN HAR TECKNAT TVÅ LETTER OF INTENTS (LOI) FÖR ATT ÖKA NÄRVARON I GREKLAND OCH SCHWEIZ

Bayn Europe har tecknat två Letter of intents (LoI) med bolagen, Prochem från Schweiz och Paxman från Grekland, efter överenskommelser om hur de gemensamt skall erbjuda respektive marknad Bayns lösningar inom sockerreducering.

Båda dessa LoIs innehåller överenskommelse runt distribution av Bayns sockerreducerande lösning EUREBA med start från februari 2017 med en testperiod på 6 månader.

“Den schweiziska samarbetspartnern Prochem är en distributör med 50 års kunskap. De har distribuerat främst specialkemi och råvaror med krav på hög kvalitet och specialanpassade produkter. Det grekiska bolaget Paxman är ett produktions- och distributörsföretag. Deras specialitet ligger inom lösningar och ingredienser till dryckesindustrin.”, säger Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe.

”Vi ser fram emot ett samarbete med dessa företag för att ytterligare stärka vår närvaro samt varumärke i flera länder i Europa. Vår målsättning är att ett skarpt avtal tecknas efter framgångsrika tester under LoI-perioden. I detta skede är det inte möjligt att bedöma potentialen i dessa samarbeten men det får testperioden utvisa, fortsätter Lucy Dahlgren.”

”Vi har även tidigare arbetat med stevia och mött motstånd på marknaden på grund av svårigheter att få fram smak och struktur. Vi ser fram emot att nu istället testa Bayns sockerreducerande lösningar även inom vår marknad.” säger Mathias Gwalter, tekniker och produktchef hos Prochem AG, Schweiz.

”Vårt fokus kommer inledningsvis att ligga på att reducera socker i drycker vilket också är vår specialitet och där vi har upparbetade kundkontakter. Bayns lösning för sockerreducering EUREBA stärker vårt kunderbjudande.”, säger Stavros Frangias, VD på Paxman.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 16.20 CET.

Kategorier

Arkiv