BAYN stärker kommersiellt fokus i organisationsförändring

Bayn Europe AB tillkännager en förskjutning i organisationen från ett fokus på forskning till ett fokus på produktutveckling och kommersialisering. Den nya marknadsdrivna strukturen kommer att föra företaget närmare kunderna och avsevärt minska ledtiden från produktidé till marknadslansering.

”Bayn har etablerat sig på marknaden som ett forskningsbaserat företag, vilket vi är, men våra EUREBA®-produkter har nu nått en mognad som möjliggör ett starkare fokus på kommersialisering och försäljning”, säger Lucy Dahlgren, VD.

Som en viktig del i förskjutningen mot kommersialisering tillträder Ange Mertner, tidigare Nordic Sales Director, positionen som vice VD, med marknadsfrågorna som huvudsakligt ansvarsområde.

”Bayns mål för det kommande året är att kommersialisera våra redan utvecklade EUREBA®-produkter samt nya produkter under utveckling, och penetrera marknaden segment för segment”, säger Mertner, som har en framgångsrik bakgrund i att utveckla kundrelationer och öka försäljningen i växande företag. ”Vi kommer också att mer offensivt producera färdiga, steviabaserade blandningar, något som kommer att förenkla utvecklingen och förkorta ledtiden från produktidé till marknadslansering för våra kunder.”

”Bayn har positionerat sig mycket väl på marknaden, och har knutit till sig mycket kompetenta medarbetare inom området naturliga sötningsmedel”, säger Mertner. ”Marknaden skriker efter naturliga och hälsosamma produkter och Bayn är nu redo att förse marknaden med sina högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar.”

För mer information vänligen kontakta:

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, mobil +46 73 73 86 752, e-mail ld@bayn.se
Ange Mertner, vVD, Bayn Europe AB, mobil +46 70 467 11 88, e-mail am@bayn.se

Kategorier

Arkiv