BAYN TAR FRAM TOTALLÖSNINGAR FÖR PRODUKTER UTAN TILLSATT SOCKER

Bayn Europe AB tillkännager att fokus för 2016 blir att ta fram totallösningar för slutprodukter utan tillsatt socker. Fokus utgår från producenters önskemål att använda en helhetslösning istället för att endast leverera sötningsdelen.

Förändringen ger möjlighet att snabbare generera intäkter till bolaget via en mycket stor marknad i Europa, där konsumenters efterfrågan på produkter, sötade utan tillsatt socker, ökar kraftigt.

”Strategiförskjutningen ligger i linje med tidigare meddelad organisationsförändring, där bolaget tagit steget från produktdrivet till marknadsdrivet bolag. Bayns totallösningar ger en kortare startsträcka för livsmedelsproducenter att få fram slutprodukter och kommer därmed generera intäkter snabbare. Våra produkter ligger då närmare kunderna och ger dem fler fördelar”, säger Bayns VD Lucy Dahlgren.

Bayns naturliga totallösningar utan tillsatt socker skapar nya produkter med god smak och bättre näringsinnehåll. Totallösningar är baserade på Bayns forskning och produktutveckling.

Bolagets totallösningar skapar indirekt även möjligheter inom B2C. Genom försäljning av totallösningar inom B2B i Europa utvecklas nya produkter av våra kunder som därefter kan slås samman och säljas vidare direkt till konsumenter via gemensamt varumärke och samarbetspartners.

För mer information vänligen kontakta:
Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, tel +46 8 613 2888, e-mail ld@bayn.se

Kategorier

Arkiv