BAYN UPPTAR LÅN FRÅN NÄRSTÅENDE

Stockholm, 23 februari, 2016 – Bayn Europe AB upptar lån från bolagets största aktieägare för att täcka kortsiktigt behov av rörelsekapital. Lån utbetalas i februari och uppgår till 400.000 kr. Lånet löper tillsvidare och på marknadsmässiga villkor.

För mer information vänligen kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail pw@bayn.se Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Kategorier

Arkiv