Bayns orderingång ökar: Större efterfrågan än väntat under januari till april

2019 startar starkt för Bayn Europe AB. Från den 1 januari i år till idag har Bayn tagit emot ordrar till ett värde av 3,3 MSEK. Detta motsvarar hela 2018 års fakturering.

– Det ser vi som ett tydligt bevis på att allt fler livsmedelsföretag i Europa är intresserade av EUREBA®, vårt alternativ till socker, säger Mats Källqvist, marknads- och försäljningschef på Bayn.

Samtidigt växer marknadens efterfrågan på livsmedel och sötsaker med mindre mängder socker, alternativt som inte innehåller något socker alls. Det bidrar till att Bayn ser en ökad efterfrågan.

– Vi ser också att producenterna utvecklar nya sockerreducerade produkter. Den innovativa kraften är en annan förklaring till den ökade orderingången, säger Mats Källqvist.

 

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 10.15 CET.

 

Text: Elisabet Tapio Neuwirth

Kategorier

Arkiv