BAYN:S TECKNINGSOPTION TO 1 NYTTJADES TILL 43 PROCENT

Den 28 november 2016 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med att Bayn Europe AB genomförde en företrädesemission i maj 2016. Totalt nyttjades 818 253 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 43 procent. Bayn Europe tillförs genom teckningsoptionerna cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Totalt nyttjades 818 253 teckningsoptioner, vilket innebär att 818 253 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bayn Europe AB till 6 501 627 stycken. Aktiekapitalet i Bayn uppgår till 1 430 357,94 kronor efter registreringen av emissionen.

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande, pw@bayn.se.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 december 2016 kl. 16.00 CET.

Om Bayn Europe AB
Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen med att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayn.se

Kategorier

Arkiv