Dokument inför nyemissionen

Anmälningssedel, VD-brev samt övriga dokument framtagna i samband med nyemissionen 15 okt – 6 nov finns nu tillgängliga på hemsidan.

> Erbjudandet i sammandrag / Villkor och anvisningar / VD-brev

> Anmälningssedel

Kategorier

Arkiv