Februari gav nytt rekord i orderingång för Bayn Europe AB

Bayn Europe AB, en oberoende utvecklare av sockerersättningslösningar, har haft rekordstor orderingång för februari. Värdet av orderingången beräknas till ca 1,2 MSEK.

”Orderintagen för Bayns sockerersättningslösning EUREBA®, vars försäljning tog riktig fart i somras, fortsätter att öka. Under februari månad har Bayn tagit in beställningar till ett värde på ca 1,2 MSEK. Samtidigt har förfrågningarna ökat, så vi har gott hopp om att trenden kommer att bibehållas”, säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe.

Ökningen av försäljningen förklaras delvis av att bearbetningen av existerande kunder gett resultat och av effekterna av företagets närvaro vid Health Ingredients Europe-mässan i Frankfurt i november.

”Förutom vår lyckade direktförsäljning har våra distributörer även varit mycket framgångsrika på EUREBA®, och även på NAVIA® där vi tillsammans skrivit kontrakt med tillverkare på EU-marknaden”, säger Mats Källqvist, Marknad- och Försäljningschef på Bayn Europe.

 

För vidare upplysningar:

Patrik Edström, VD Bayn Europe AB, pe@bayn.se.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01 550, e-mail CA@mangold.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 15.40 CET.

Kategorier

Arkiv