HANDELN MED TECKNINGSOPTIONERNA STARTAR

Bayn Europe AB genomförde i maj en företrädesemission omfattande 1 894 458 units där varje unit bestod av vardera en aktie och en teckningsoption. Aktierna registrerades och började handlas med start den 21 juli 2016. Handeln med teckningsoptionerna inleds på First North den 9 augusti 2016.

Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att under perioden 14 november – 28 november 2016 teckna en ny aktie för varje option. Teckningskursen för de nya aktierna har bestämts till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period av tio handelsdagar som slutar tio bankdagar före teckningsperioden börjar. Högsta kurs för teckning av aktier är satt till 6,00 SEK per aktie.

För optionerna gäller följande:

Första handelsdag 9 augusti 2016.
Sista dag för handel med optionerna är den 26 november 2016.
Värdepappersnamn: Bayn Europe TO
Kortnamn: BAYN TO
ISIN-kod: SE0008321467
Orderboks ID: 125318

För ytterligare information om optionen kontakta vVD Ange Mertner, tel. 070-467 11 88 eller via mail am@bayn.se.

Kategorier

Arkiv