Kompletterande information om utgivandet av gratis teckningsoptioner i Bayn Europe AB

Ledningen för Bayn Europe AB kompletterar tidigare pressmeddelanden (12 mars och 28 februari 2019) om gratis teckningsoptioner och preciserar härmed att detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 9 april 2019. Vid full teckning med stöd av föreslagna teckningsoptioner kan 5 054 994 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 14,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

För mer information kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, pe@bayn.se

Kategorier

Arkiv