Leverans av Bayns EUREBA® D-01 för sötning av glass till kinesiska nyåret

Bayn Europes produktionspartner Honsea Sunshine Biotech Co. Ltd i Guangzhou har inför det kinesiska nyåret levererat en provorder om 6,6 ton EUREBA® D-01. Kunden är Hoiee Wuhan Ice-works (www.hoiee.cn), som har specialiserat sig på sockerreducerade bageriprodukter och glassar. Hoiee är ett dotterbolag till livsmedelsföretaget Poonmanee, som har sitt säte i Wuhan ca 50 mil väster om Shanghai.

EUREBA® D-01 är Bayns sockerersättare som är speciellt framtagen för mejeriprodukter. Den har framgångsrikt använts av glassproducenter både i Sverige och utomlands. EUREBA® D-01 kan ersätta socker 1:1 bland annat i mejeriprodukter utan att ge avkall på vare sig smak eller munkänsla.

Ordern är värd ca 240 TSEK och är en provorder för en serie planerade leveranser med början i april 2019 och slutleverans i första kvartalet 2020. Den totala ordern skall omfatta minst 100 ton med ett värde av drygt 3,8 MSEK.

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN. Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl 15.10 CET.

 

Kategorier

Arkiv