Nya affärsmöjligheter för Bayn Europe AB

Bayn har bokat sin första order inom ett helt nytt användningsområde för sin sötningsteknologi i och med en beställning från Barentz, Turkiet.

Efter en tids utveckling har Bayn Europe AB nu fått en order på sockerersättningslösning för dentalprodukter. Inte bara mat och dryck sötas idag, även inom munhälsa sötas produkter, och Bayn har i detta fall tagit fram lösningar för dentalprodukter som t ex tandkräm. Munhälsan är generellt dålig i Turkiet där nära hälften av 35-44-åringar har tandlossning1. Att tandkräm både smakar och gör gott är en del av resan mot god munhälsa.

”Det här är ett helt nytt affärsområde för oss”, säger Mats Källqvist, Marknadschef på Bayn. ”Vi är mycket glada att vi har kunnat utveckla en produkt som lämpar sig inom detta område. Även om den aktuella ordern endast är på 100 TSEK är det en inbrytning i den turkiska dentalmarknaden som är värd ca 550 MSEK2 och därmed har en stor potential för sockerersättningslösningar.”

Ordern är inkommen och fakturering sker i Q1.

_____________________________

  1. Percentage and severity of periodontal diseases in Turkish adults aged 35+ years, publicerad 2017: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jphd.12211
  2. Turkish Statistical Institute, Cosmetics Demand in Turkey 2015: https://www.cosmeticaitalia.it/documenti/a_internazionale/TURCHIA-2016.pdf

 

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN. Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl 16.05 CET.

Kategorier

Arkiv