NYEMISSIONEN REGISTRERAD

Bayn Europe AB genomförde i maj en företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget 6,6 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 350 000 kronor. Emissionen genomfördes i syfte att öka marknadsföringen och försäljningen av bolagets produktutbud. Bayn har under den sista månaden mött ett allt högre intresse för det sockerreducerande produktutbud som bolaget erbjuder och även erhållit en del orders. Med ökade marknadsföringsresurser kommer bolaget att kunna bearbeta en större mängd potentiella kunder.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

– Sista dag för handel med BTU är 2016-07-15
– Stoppdag hos Euroclear i BTU är 2016-07-19
– De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-07-21

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bayn Europe AB till 5 683 374 stycken. Aktiekapitalet i Bayn uppgår till 1 250 342,28 kronor efter registreringen av emissionen. Detta är en ökning av antalet aktier med 1 894 458 stycken, och en ökning av aktiekapitalet med 416 780,76 kronor.

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta VD Lucy Dahlgren, tel. 073-738 67 52 eller via mail ld@bayn.se.

Kategorier

Arkiv