Sammanställning 2017

Bayn Europes pressmeddelanden och nyhetsmeddelanden – 2017.

Alla publicerade press- och nyhetsmeddelanden återfinns här som PDF-dokument.

2017-12-20 – FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE HANDEL I TECKNINGSOPTIONER

2017-12-11 – AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING AV GRATISOPTIONER

2017-11-23 – KVARTALSREDOGÖRELSE BAYN EUROPE AB, JULI-SEPTEMBER 2017

2017-11-16 – EMISSION AV KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER TILL L1 CAPITAL SAMT GRATIS TECKNINGSOPTIONER TILL BEFINTLIGA AKTIEÄGARE MED FÖRNYADE VILLKOR 1-14

2017-11-10 – KOMMUNIKE FRÅN BAYN EUROPE AB (PUBL)S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017-11-10

2017-10-30 – BAYN I SAMARBETE MED BIOSCIENCE FOOD SOLUTIONS (BFS) OCH PRESENTERAR SUGARREDUCED CONCEPT PÅ VÄRLDENS STÖRSTA MÄSSA FÖR LIVSMEDELSINGREDIENSER

2017-10-25 – KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BAYN EUROPE AB (PUBL)

2017-10-25 – BAYN EUROPE SÄKRAR FINANSIERING OM UPP TILL 20 MSEK FÖR UTRULLNING AV EUREBA OCH GER UT GRATIS TECKNINGSOPTIONER TILL BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

2017-10-23 – KOMPLETTERANDE INFORMATION – BAYN GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 5,1 MKR

2017-10-20 – BAYN GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 5,1 MKR

2017-10-18 – BAYN EUROPE AB UTNÄMNER PATRIK EDSTRÖM TILL COO

2017-10-09 – BAYN OMSTRUKTURERAR FÖR ATT EFFEKTIVISERA MARKNADSEXPANSIONEN I KINA OCH EUROPA

2017-09-29 – BAYN ÄNTRAR DEN KINESISKA MARKNADEN FÖR SOCKERREDUCERING MED LANSERING AV BOLAGETS WEBSIDA I KINA

2017-09-26 – BAYN EUROPE UTVECKLAR NY TOTALLÖSNING FÖR SOCKERREDUCERAD CHOKLAD, SKRÄDDARSYDD FÖR DEN KINESISKA MARKNADEN

2017-07-12 – GREKLANDS STÖRSTA TILLVERKARE AV LÄSKEDRYCKER OCH JUICER LANSERAR ISTE MED BAYNS NATURLIGA OCH HÄLSOSAMMA INGREDIENSER FÖR SOCKERREDUCERING

2017-06-28 – BAYN EUROPE HAR TECKNAT ETT LETTER OF INTENT MED SVENSK DISTRIBUTÖR 2017-06-15 – BAYN EUROPE HAR TECKNAT LETTER OF INTENT MED STORMS AS – NORSK DISTRIBUTÖR

2017-06-09 – SUCCE FÖR BAYN EUROPE I FOOD TECH VILLAGE

2017-05-31 – SMAKA PÅ BAYN OCH MÖT FRAMTIDENS MAT PÅ SWEDEN FOODTECH – FESTIVAL I STOCKHOLM

2017-05-31 – KOMMUNIKE FRÅN BAYN EUROPE ABS (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2017

2017-05-24 – KVARTALSREDOGÖRELSE BAYN EUROPE AB (PUBL) JANUARI-MARS 2017

2017-05-22 – BAYNS LÖSNINGAR LOCKAR PREMIUMMARKNADEN TILL SOCKERREDUCERING

2017-05-12 – BAYN INNOVATION CENTERS KURSVERKSAMHET LOCKAR CHOKLADPRODUCENTER

2017-05-02 – BAYN EUROPES TOTALLÖSNING FÖR SOCKERREDUKTION HAR UTSETTS AV LEDANDE EUROPEISK LÄSKTILLVERKARE

2017-04-27 – KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2017-03-28 – BAYN EUROPE AB HAR FÅTT EN FÖRSTA ORDER FRÅN DERAS NYA GREKISKA DISTRIBUTÖR PAXMAN

2017-03-27 – ÅRSREDOVISNING 2016 FÖR BAYN EUROPE AB

2017-03-15 – SIA GLASS AB LANSERAR GLASS MED BAYNS TOTALLÖSNINGAR FÖR SOCKERREDUCERING

2017-03-10 – BAYN EUROPE HAR TECKNAT ETT LETTER OF INTENT MED TOIKAKO KAUBANDUS OÜ FÖR ATT ÖKA NÄRVARON I ESTLAND

2017-02-23 – BOKSLUTSKOMMUNIKE 2016

2017-02-08 – BAYN GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 2,85 MKR

2017-02-01 – BAYN EUROPE BAYN HAR TECKNAT TVÅ LETTER OF INTENTS (LOI) FÖR ATT ÖKA NÄRVARON I GREKLAND OCH SCHWEIZ

2017-01-17 – BAYN EUROPE LANSERAR TOTALLÖSNING FÖR SOCKERREDUCERING I LÄSKEDRYCKER

Kategorier

Arkiv