Uppdatering av Bayns potentiella förvärv av Pändy Foods AB

Som Bayn meddelade i ett PM den 10 januari har det ingåtts en avsiktsförklaring med Pändy Foods AB om förvärv.

Det planerade förvärvet av Pändy Foods AB fortgår enligt plan. Due diligence processen är avslutad och förhandlingarna pågår med sikte på att vara avslutade inom en tvåveckorsperiod.

Ett förvärv är villkorat av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma.

 

Kontaktperson är Patrik Edström, VD på Bayn Europe
e-mail: patrik.edstrom@bayneurope.com

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl 17.20 CET.

Kategorier

Arkiv